Dit kunnen wij niet omdat er vele andere parameters meespelen om een bepaald resultaat in situ te kunnen bereiken. 
Als glasfabricant delen wij de geluidswerende eigenschappen van de beglazingen mee, zoals zij zijn bepaald in laboratorium omstandigheden conform de Europese  Richtlijnen

Faq: