De EPB verwijst  naar 2 soorten afstandshouders in het Transmissie Referentie Document gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13.11.2007 “Berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënt van wanden en gebouwen (U-waarde) en van de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie in gebouwen (H- waarde)

De gewone afstandshouders in aluminium of in staal

Opmerking: staal en roestvrij staal mogen niet gelijkgesteld worden: zij hebben sterk verschillende λ waarden, hetgeen zijn weerslag gaat hebben op de invloed van de Psi waarden in de verschillende raamsystemen.

Hierbij enkele λ waarden (W/mK) zoals die zijn voorzien in het Belgisch Staatsblad blz 57239  
                     Aluminium: 160
                     Staal : 50
                     RVS : 17

De verbeterde afstandshouders, die beantwoorden aan de criteria, vermeld op pagina 57247  van het Belgisch Staatsblad
namelijk:

Σ(d x λ ) ≤ 0,007 W/K waarbij

d(m) = de dikte van de wand van de glashouder

λ(W/mK) = de warmtegeleidbaarheid van het materiaal van de afstandshouder

Indien wij deze criteria toepassen op de Inox profielen, die de GLASSOLUTIONS vestigingen in de productie gebruiken:

d: dikte van de wand: 0,18 mm of 0,00018 m

λ waarde van Inox: 15 ( waarde van de fabrikant; in tabel E van het Belgisch Staatsblad hanteert men 17 als λ waarde)

2 (d1 x λ1) geeft  2(0,00018 x 15) = 0,0054  of 2(0,00018 x 17) = 0,0061 indien men rekening houdt met de λ waarde van 17

0,0054 ≤ 0,007  ( 0,0061 ≤ 0,007 )

d2 x λ2 is voor inox spacers niet van toepassing omdat er geen supplementaire
beschermfolie op dit soort profiel aanwezig is 

Conclusie: Inox afstandshouders zijn volgens de EPB criteria van het type “verbeterde afstandshouders”
 
 

Faq: