Stap 1: Bepalen

1e glasproducent die een inschatting heeft gemaakt van de levenscyclus

Saint-Gobain Glass is het enige bedrijf in de glassector dat levenscyclusanalyses op zijn producten toepast en er een zeer strikte milieustrategie op na houdt
Een levenscyclusanalyse stelt de milieueffecten vast die door een product in elke fase van zijn leven worden gegenereerd conform de internationale normen (ISO 14 040 en 14 044). Het onderzoekt twee belangrijke aspecten:
  • Alle fases van de levenscyclus: van grondstofwinning via productie tot dee inde levensduur fase.
  • Alle milieu effecten gegenereerd door het product: CO2-uitstoot, energieverbruik, waterverbruik, luchtverontreiniging...
Onze levenscyclusanalyses bepalen de impact op het milieu van beglazing en van spiegels, geproduceerd door Saint-Gobain Glass en getransformeerd door Glassolutions, gedurende de volledige levensduur, inclusief het gebruik.

De resultaten van de levenscyclusanalyses worden gerapporteerd in Milieugebonden Product Verklaringen (EPD). Deze EPD’s bevatten veel tabellen, waarvan de onderstaande opsommingtabel een voorbeeld is.

Een voorbeeld : Milieugebonden  Product Verklaring voor SGG CLIMAPLUS 4-16-4 (hoogrendement dubbel glas)
  © Saint-Gobain Glass