Ontdek de eco-voordelen van ons glas en onze beglazing

Het bepalen van de levenscyclus laat ons interessante dingen zien over ons glas.
Energie: glas geeft meer dan het neemt

Omdat de productie van glas energie kost om de oven te verhitten en soda te produceren, is er een constante uitstoot van CO2. Maar als we naar de besparing kijken die dubbel glas (SGG CLIMAPLUS) tijdens de totale levensduur oplevert dankzij de thermische prestaties, in vergelijking tot ramen met enkelglas, zijn de resultaten verbluffend.


Consumption and savings for a house with 100 m2 and 15 m2 of SGG CLIMAPLUS

Over een periode van 30 jaar kan 128 maal de hoeveelheid energie bespaard worden die het kost om het dubbel glas te maken (vergeleken tot ramen van enkelglas).
Bereken uw eigen energie-, CO2- en geldbesparing met het SGG Glas Kompas (www.glass-compass.com)

Transparantie: glas biedt natuurlijk licht
Daglicht is een belangrijk onderdeel van het menselijk welzijn. Als transparant medium laat glas natuurlijk licht doordringen tot in het hart van een gebouw en biedt het een opening naar de buiten- omgeving. Het is essentieel voor ons comfort. Maar het is ook van groot belang in het kader van energiebesparing. Natuurlijk licht is gratis, terwijl kunstmatig licht energie, CO2 en geld kost..
Waste: glass is 100% recyclable

Afval: glas is 100% te recyclen


Eeuwig…

Op dit moment is gemiddeld 30% van het totaalgewicht van een glasplaat door Saint-Gobain Glass geproduceerd afkomstig van intern gerecycleerd cullet en van “pre-consument” cullet.

Er zijn 3 typen cullet, gebaseerd op de herkomst:
  • Intern cullet: gebroken glas afkomstig van het productieproces, dat hergebruikt wordt  in het oorspronkelijke proces
  • “Pre-consument” cullet : gebroken glas afkomstig van het proces, voordat het geïmplementeerd is in het eindproduct.
  • “Post-consument” cullet : gebroken glas dat als afval afkomstig van de einde levensduurfase, na verzameling, sortering en reiniging.
Jaarlijks wordt in 36 ovens meer dan 1.500.000 ton cullet gesmolten. Dit maakt mogelijk:
  • Een reductie van 1.800.000 ton aan gebruikte grondstoffen (natuurlijke bron)
  • Een reductie van ten minste 375.000 ton CO2 uitstoot, wat aanzienlijk bijdraagt tot het terugbrengen van het broeikaseffect als gevolg van broeikasgassen.

More than 1 500 000 tons of cullet are melted each year in 36 furnaces. This enables:

  • A reduction of 1 800 000 tons of raw materials (natural resources) consumed,
  • A reduction of at least 375 000 tons of CO2 emitted, which results in significantly capping the greenhouse effect caused by greenhouse gas emissions.
Indoor air quality: glass, a healthy material Kwaliteit van de binnenlucht: glas, een gezond materiaal

Glas is een inert materiaal. Geen uitstoot in de lucht, geen uitloging….

Hoe zit het met coatings, kitafdichtingen, spiegels…? Alle resultaten zijn categoraal: onze producten stoten zeer kleine hoeveelheden vluchtige organische stoffen (VOS) uit (chemicaliën die zich in de lucht verspreiden en een directe impact hebben op de gezondheid. Sommige ervan zijn zelfs giftig of kunnen kanker veroorzaken. Onze beglazing laat ons leven in een perfect gezonde leefomgeving.


Product Totale hoeveelheid VOS (na 28 dagen)
SGG CLIMAPLUS (dubbelebeglazing) < 76 µg/m3 lucht
SGG MIRALITE REVOLUTION (spiegel) ≤ 10 µg/m3 lucht
   
Franseregelgeving (AFSSET) < 1000 µg/m3 lucht
  © Saint-Gobain Glass