Stap 2: Verbeteren

Saint-Gobain Glass is zeer begaan met het milieu en deze morele verplichting komt tot uiting in de producten en de interne productiefaciliteiten. Onze inspanningen om de ecologische voetafdruk te beperken zijn al ingezet voordat de levenscyclusanalyses zijn opgezet. Toch zullen deze analyses helpen meer vooruitgang te boeken in de toekomst.

eco-innovate-plant
  © Saint-Gobain Glass