O
De rol die beglazing speelt

Gebouwen (zowel in aanbouw als in gebruik) zijn verantwoordelijk voor meer dan 40% van het energieverbruik en voor ongeveer 35% van de uitstoot van broeikasgas in Europa. Dit is voor de bouwsector een belangrijk punt van zorg.

Ramen spelen een belangrijke rol in de energiewaarden van een gebouw. Een onderzoek uit 2009 van de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) in opdracht van “Glass for Europe” (de  Europese glas federatie) heeft aangetoond dat het vervangen van elk raam met enkelglas in de Europese Unie door isolerend dubbelglas met low-E coating de uitstoot van CO2 jaarlijks met 90 miljoen ton zou reduceren. Dit staat gelijk aan een derdedeel van de hoeveelheid waarmee de Europese Unie de uitstoot van broeikasgas door gebouwen wil reduceren!
Wij vinden dat een leefomgeving duurzaam moet zijn en dragen daarvoor onze verantwoordelijkheid.
Onze definitie van duurzaamheid kan worden samengevat in drie punten:

1. Prestaties
Productkwaliteit, energie-efficientie, het introduceren van nieuwe oplossingen… Prestatie is altijd ons sleutelwoord. Onze kennis en ervaring brengen ons ertoe het allerbeste te leveren waartoe we in staat zijn, want duurzaamheid gaat samen met deugdelijkheid2. Comfort

Onze producten dragen bij tot de verbetering van onze levensstandaard. Warmte-isolatie ligt voor de hand, maar verbeterde veiligheid en beveiliging en schoonmaakgemak in combinatie met een betere akoestiek en sanitaire- en visuele prestaties resulteren allen in meer gebruiksgemak.
Environment3. Milieu
Het reduceren van onze ecologische voetafdruk door onze producten te verbeteren is ons dagelijkse zorg. Elk industrieel proces laat zijn sporen na in het milieu. Omdat wij ons daar terdege van bewust zijn, werken we dagelijks aan de vermindering van de sporen die we nalaten op onze planeet.

Door het ontwikkelen van glas met een hogere energie-efficiëntie en het promoten van het gebruik van natuurlijk licht, hebben wij - als glasproducent – een belangrijke verantwoordelijkheid te dragen.

  © Saint-Gobain Glass