Onze waarden

Saint-Gobain heeft haar ontwikkeling gebaseerd op een aantal waarden die tot uiting komen in haar dagelijks handelen. Deze waarden zijn beschreven in Gedrags- en Handelingsrichtlijnen die alle Saint-Gobain medewerkers geacht worden na te leven.

Zorgen voor het milieu is een van onze kernwaarden. Lees wat dit écht betekent voor Saint-Gobain Glass.
1. Professionele verbintenis
2. Respect voor anderen
3. Integriteit
4. Loyaliteit
5. Solidariteit

Ze stellen onze gezamenlijke kracht voor en vormen het gedrag van elke medewerker van Saint-Gobain; van de senior manager tot en met de jongste medewerker.
1. Volgen van de wet
2. Geven om het milieu
3. Gezondheid en veiligheid voor personeel
4. Werknemersrechten

Ze geven de leidraad voor het handelen aan van alle managers en medewerkers in het uitvoeren van hun taken