Samenwerkingsverbanden

The Blue House
Glass gives more than it takesDuurzaam bouwen gaat verder dan wat zonnepanelen hier en wat warmtepompendaar. Duurzaam bouwen hoeft ook helemaal niet duur of ontoegankelijk te zijn. Dat wilde Stichting voor Toekomstige Generaties bewijzen met THE BLUE HOUSE, een nieuwenationale en jaarlijkse prijs. De projectverantwoordelijke die tijdloos en betaalbaarwonen op een creatieve manier weet te combineren, met een lange houdbaarheidsdatumvoor materiaal, mens en maatschappij, wordt beloond met de eerste Blue House Prijs

De steun van Saint-Gobain Glass aan THE BLUE HOUSE komt voort uit het beleid voor duurzame ontwikkeling, dat conform is aan zijn basisprincipes voor gedrag en handelen.Duurzaam en betaalbaar bouwen is een belangrijk element in dit beleid dat bijdraagt aan de globale economische ontwikkeling, zich inzet in de grote milieu-uitdagingen en de sociale en maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

Ga naar www.bluehouseprize.be voor meer info.
Passief-live
Glass gives more than it takes 40% van het totale Europese energieverbruik vindt plaats in gebouwen. Europa laat er geen twijfel over bestaan dat het zo niet verder kan. Vanaf 1 januari 2021 zal elke nieuwbouw en grondige renovatie een bijna-nul-energiegebouw moeten zijn.
Saint-Gobain Glass ,samen met Gyproc, Isover, Saint-Gobain Solar en Weber, nam de handschoen op in een uniek partnership met A33 Architecten: Passief-live op de BaraqueFraiture.

Passive LiveDe bouw van Passief-live, een innovatieve passief-modelwoning in de meest uitdagende omgeving in België, kon van meet af aan worden gevolgd via de website en Facebook. Bovendien zijn alle prestaties online en in alle openheid op de website te volgen nu de woning voltooid is.
Via www.passief-live.be en www.facebook.com/PassiveLive.be is het de bedoeling een dialoog op te zetten, waarin alle facetten van het bouwtraject en alle meningen aan bod kunnen komen. Het is een forum waar iedereen die bezig is met de thematiek elkaar kan treffen en ervaringen en informatie kan uitwisselen.

Over A33


A33 is een team van architecten, ingenieurs en ruimtelijke planners dat zich duurzaam, rationeel en actief inzet voor de vormgeving van een kwalitatieve leefomgeving. Hoewel de meeste medewerkers ingenieurs zijn, zien we onze technische kennis en bagage in de eerste plaats als dienstig t.a.v. een ruimere maatschappelijke doelstelling, namelijk het vormgeven van een goed functionerende en betekenisvolle woon- en werkomgeving. In functie daarvan wordt het principe “maximum resultaat met een minimum aan middelen” gehuldigd, een tegelijk economisch (rationeel, haalbaar), ecologisch (duurzaam, low-tech, recyclage) als socio-cultureel (actueel, verfrissend, sociaal en a-monumentaal) uitgangspunt. De projecten van A33 strekken zich uit over verschillende disciplines binnen de architectuur en stedenbouw: sociale woningbouw, groepswoningbouw, privéwoningen, kantoren en sociale voorzieningen.

Passief-live.be is een realisatie van:
TT bv-bvba
In samenwerking met:
ontwerp: A33 architecten bv-cvba - www.a33.be
energiestudie en advies: 2B-SAFE bvba - www.2bsafe.be
Active House Alliance
Glass gives more than it takes Active House is een visie op gebouwen die een gezonder en comfortabeler leefomgeving voor de bewoners creëert, zonder negatieve gevolgen voor het klimaat – en daarmee zijn we op weg naar een schonere-, gezondere- veiliger wereld.

"Gebouwen die meer geven dan ze nemen"

Active Houses kunnen nieuwbouw- of gerenoveerde huizen zijn. Het kunnen woonhuizen, kantoren of openbare gebouwen zijn. Active House stelt een model voor, ten behoeve van het ontwerp en voor het renoveren van gebouwen die positief bijdragen aan gezondheid en het welzijn van de mens door zich te richten op het binnen- en het buitenmilieu en op het hergebruik van energie.

Drie pillars


ENERGIE: Het draagt positief bij aan de energiebalans van een woning.
Een Active House is energie-efficiënt en alle benodigde energie wordt geleverd door het hergebruik van energie van bronnen geïntegreerd in het gebouw zelf of van een collectief energie- en elektriciteitssysteem in de omgeving.

BINNENKLIMAAT : Het creëert een gezonder en comfortabeler leefomgeving voor de bewoners.
Een Active House creëert een gezonder en comfortabeler binnenklimaat voor de bewoners en het gebouw voorziet in een ruime hoeveelheid daglicht en frisse lucht. De gebruikte materialen hebben een positieve werking op comfort en binnenklimaat.

MILIEU : Het heeft een positieve werking op het milieu
Een Active House heeft een positieve interactie met het milieu door middel van een optimale relatie met de locale omgeving, gericht gebruik van middelen, en door de totale impact op het milieu gedurende de volledige levensduur.

The Alliance bestaat uit bijna 50 partners (bedrijven, instituten, organisaties en individuele personen). Zowel Saint-Gobain Glass als Glassolutions zijn in oktober 2011 lid geworden van The Alliance.
Saint-Gobain Multi-Comfort programma


De Saint-Gobain Group draagt aanzienlijk bij aan het conceptualiseren van de gebouwen van de toekomst. Het is ons doel om de wetgeving altijd één stap voor te blijven om zo te bewijzen dat onze producten al gereed zijn voor de toekomst..

Eén van de initiatieven is het ontwerp en de bouw van een energie-positief huis (dat meer energie produceert dan het verbruikt) en waarbij in elk bouwonderdeel een business segmenten van de Saint-Gobain Groep betrokken was. Glassolutions speelde een actieve rol in dit initiatief door de binnen- en buitenbeglazing te leveren. Dit Franse voorbeeld wordt binnenkort in Groot-Brittannië geïmplementeerd  © Saint-Gobain Glass