Onze visie

"Saint-Gobain wil de referentie zijn voor een duurzame leef- en werkomgeving.
Vooronsbetekentduurzaamontwikkelennietalleengeweldigekansen maar ookdagelijkseverantwoordelijkheiddragenvoor het milieu..

Glass gives more than it takes

Pierre-André de Chalendar
Voorzitter en CEO

Onzeuitdaging is energiebesparing en het milieu tebeschermen door bijtedragenaan de bouw van gezondegebouwen die comfortabelzijnom in tewonen en tewerken. Ditbiedtonsgrotekansen, maar schepttevens de verplichtingdatonsnietsteverwijten mag zijn in de manierwaaropwijonzezakendoen.”

Pierre-André de Chalendar Voorzitter en CEO

Ontdek Saint-Gobain’s milieugerichteacties

Download het Saint-Gobain Rapport “Duurzaam Ontwikkelen 2011”

Video Platform Video Management Video Solutions Video Player
  © Saint-Gobain Glass