1.1 Het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt binnen het technisch voorschrift ten aanzien van Veiligheid eisen met betrekking tot
constructieve veiligheid - algemene sterkte van de bouwconstructie,

  • gebruiksveiligheid;
  • brandveiligheid;
  • sociale veiligheid en
  • inbraakwerendheid van nieuwbouwwoningen.


De sterkte van het glas en de van belang zijnde kenmerken bij het optreden van glasbreuk worden vastgesteld door testen, uitgevoerd volgens nauwkeurig beschreven normen. De glassterkte wordt bepaald door situaties die vallen onder de zogenaamde gebruiksveiligheid ofconstructieve veiligheid. Op grond van deze indeling vindt een test plaats. Er wordt hierbij rekening gehouden met het kunnen ontstaan van verwondingen en de mogelijkheid van doorval.

 

 

Het is van groot belang

1.      de omstandigheden waaronder het veiligheidsglas moet worden toegepast goed te beoordelen
- zie hieronder Omstandigheden - veiligheid en beveiliging -

2.      en hierbij de geldende normen en voorschriften te hanteren
- zie hieronder Normen en blastingen -.