1.3 Normen met betrekking tot belastingen

 

Het is van groot belang de omstandigheden waaronder het veiligheidsglas moet worden toegepast goed te beoordelen en hierbij de geldende normen en voorschriften te hanteren. Zoals

 

 • de Eurocode NEN-EN 1990 (Grondslagen van het constructief ontwerp) en
 • de Eurocode NEN-EN 1991 (Belastingen op constructies):
  • NEN-EN 1991 deel 1-1 : Volumieke gewichten, eigengewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
  • NEN-EN 1991 deel 1-2 : Belasting bij brand
  • NEN-EN 1991 deel 1-3 : Sneeuwbelasting
  • NEN-EN 1991 deel 1-4 : Windbelasting
  • NEN-EN 1991 deel 1-5 : Thermische belasting
  • NEN-EN 1991 deel 1-7 : Buitengewone belastingen: stootbelastingen en ontploffingen
 • NEN 2608 - Vlakglas voor gebouwen. Weerstand tegen windbelasting. Eisen en bepalingsmethoden (december 2011)
 • NEN 3569 - Vlakglas voor gebouwen.Risicobeperking van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas – Eisen. Toelichting op de NEN 3569.