1.4 Relatie tussen Bouwbesluit 2012, Eurocodes 1990 en 1991, NEN 2608 en NEN 3569

Eurocodes. Voor bouwvergunningen voor nieuwbouw verwijst het Bouwbesluit 2012 naar de Eurocodes.
In paragraaf 2.2 van NEN-EN 1990 “Grondslagen” is de regeling van de betrouwbaarheid opgenomen. Hierin is omschreven aan welke betrouwbaarheidsniveaus bij constructies moet worden voldaan. Bij de keuze van de niveaus moet volgens deze Eurocode ook rekening worden gehouden met de mogelijke gevolgen van bezwijken in termen van levensgevaar, letsel en eventuele economische verliezen.
Met andere woorden: omdat de Eurocode NEN-EN 1990 door het Bouwbesluit 2012 is aangewezen, is ook het voldoen aan het betrouwbaarheidsniveau voor letsel een wettelijke verplichting geworden.

 

NEN 2608. In de nieuwe NEN 2608 zijn alle zaken die betrekking hebben op de constructieve veiligheid opgenomen. Denk hierbij aan het risico op lichamelijk letsel ontstaat door het bezwijken van bv. dakbeglazingen of vloerafscheidingen bij een niveauverschil van > 1 meter (doorvalveiligheid).
De norm geeft rekenregels en bepalingsmethoden om de glasdikte en opbouw te bepalen voor glas dat zowel verticaal als niet-verticaal wordt toegepast dat belast wordt door vlaklasten zoals wind, eigen gewicht en sneeuw, maar ook geconcentreerde lasten zoals die bijvoorbeeld gelden voor vloerafscheidingen, vloeren en incidenteel begaanbare dakbeglazing.
De nieuwe NEN 2608 wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012  en verwijst voor verticaal, vierzijdig opgelegde ruiten, qua betrouwbaarheid in combinatie met letselbeperking naar de NEN 3569.

 

NEN 3569. De NEN 3569 geeft eisen voor verticaal geplaatst, vierzijdig opgelegd vlakglas, met een dagmaat groter dan 150 mm, in gebouwen en bouwwerken. Deze eisen hebben betrekking op het voorkomen van lichamelijk letsel door brekend en vallend glas dat verticaal is geplaatst en dat bereikbaar is voor personen. Dat wil zeggen het risico van letsel dat kan ontstaan doordat personen tegen het glas aan kunnen vallen of stoten. De eisen voor de toepassing van het veiligheidsglas zelf zijn verscherpt. Zo worden deuren nu apart benoemd en wordt draadglas met veiligheidsklasse 3B3 volgens EN 12600 niet meer als letselveilig glas beschouwd.
Het toepassen van de NEN 3569 is het meest voor de hand liggende instrument om te voldoen aan de 'betrouwbaarheidseisen met betrekking tot verticaal geplaatst glas' van het Bouwbesluit 2012.

 

Vanuit haar controlerende taak zal Bouw- en woningtoezicht op basis van de Woningwet en daarmee het Bouwbesluit 2012, dus toe gaan zien op naleving van de betrouwbaarheidseisen van de Eurocodes. Bij naleving van de NEN 3569 is dat geen discussie meer.

 

 

Downloads:

·         Infosheet NEN 3569 (11/2012) van Kenniscentrum Glas

·         Tabel NEN 3569 (04/12) - De toelichting op de NEN 3569