2.1 Het Bouwbesluit

 

Uitgangspunten in het Bouwbesluit voor brandveiligheid zijn:

 • zoveel mogelijk brandgevaarlijke situaties voorkomen;
 • de beperking van:
 • ontwikkeling van brand;
 • uitbreiding van brand;
 • het ontstaan van rook;
 • de verspreiding van rook;
 • veilig het gebouw kunnen ontvluchten of worden gered;
 • zoveel mogelijk ongelukken voorkomen tijdens de brand;de brand moet zo goed mogelijk bestreden kunnen worden.

De bouweisen ten aanzien van brandwerende voorzieningen zjn gebaseerd op een aantal aannames en afspraken:

 • binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand wordt deze ontdekt en brandweer en de in het gebouw aanwezige personen gewaarschuwd;
 • 15 minuten na alarmering moeten de door brand bedreigde personen zonder hulp van de brandweer kunnen vluchten en dient de brandweer aanwezig en operationeel te zijn;
 • binnen 60 minuten na het ontstaan van de brand moeten alle door de brand bedreigde personen zijn gered en heeft de brandweer de brand onder controle.