2.3 NEN 6069 Experimentele bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten en het classificeren daarvan

In Nederland wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) tussen ruimten bepaald aan de hand van NEN 6068 (Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten).
Bepaling van de brandwerendheid van scheidingsconstructies gebeurt volgens NEN 6069. Deze norm stuurt via de classificatienorm NEN-EN 13501-2 diverse Europese normen aan. Voor de brandwerendheid van gevels en binnenpuien zijn dit

  • NEN-EN 1363-1 - Bepaling van de brandwerendheid - Deel 1: Algemene eisen
  • NEN-EN 1364-1 - Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 1: Wanden
  • NEN-EN 1634-1 - Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren luiken en te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 1: Beproeving van de brandwerendheid van deuren luiken en te openen ramen

De grootste wijziging in de brandwerendheidscriteria voor het glas in binnenwanden ter plaatse van scheidingen tussen twee brandcompartimenten. Voor de buitengevels zal de normcommissie in 2012 verder gaan om tot een (voor alle partijen acceptabel) voorstel te komen voor de brandwerendheiscriteria voor buitenwanden en vliesgevels. Die zijn nu in de gepubliceerde norm ongewijzigd gebleven ten opzichte van de oude NEN 6069.