2.4 NEN 6075 : 2011 + C1 : 2012 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

NEN 6075 is bestemd voor bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten in gebouwen.

Met de komst van de NEN 6075 (Rookwerendheid) kunnen constructies nu ook daadwerkelijk beproefd worden op de rookwerendheid. De oude vuistregel dat de rookwerendheid van een constructie 1,5x de tijdsduur van de brandwerendheid op afdichting (E) bedraagt wordt nog vermeld. Echter, de norm stelt dat na 2015 onder andere deuren en luiken alleen nog maar daadwerkelijk beproefd mogen worden. Voor dichte wanden, zoals een beglaasde wand, zal nog steeds de vuistregel toegepast mogen worden.