3.2 NEN 5087 Inbraakveiligheid van woningen. Bereikbaarheid van gevelementen: deuren, ramen en kozijnen.

 

Deze norm geeft aan dat uitsluitend elementen geplaatst op een 'voor inbraak bereikbaar vlak' tot 2,40m boven onder andere maaiveld, galerij of dakvlak aan klasse 2 moeten voldoen. Voor ramen en deuren geldt dit tot 3,5m.