3.3 NEN 5096 Inbraakwerendheid gevelelementen met vaste vullingen, ramen, deuren, luiken. Eisen en classificatie

Deze norm geeft de eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor de inbraakwerendheid van deuren, ramen, kozijnen, lichtkoepels en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen.

De norm onderscheidt zes klassen inbraakwerendheid. Uitgangspunt van klasse 2 is dat een gelegenheidsinbreker met eenvoudig gereedschap ten minste 3 minuten nodig heeft om in de woning in te breken.Volgens de NEN 5096 moet er op inbraakwerendheid worden getest door het vaststellen van de 'weerstandsklasse'.

*Weerstandsklasse gevelelementen
**Weerstandsklasse glas