4.1 Het Bouwbesluit

 

Het Bouwbesluit 2012 stelt in afdeling 3.1 eisen aan de geluidwering voor geluid van buiten.

Hoofdstuk 3. Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid is als volgt opgebouwd

 • Artikel 3.1. Aansturingsartikel.
  Geeft in een tabel weer welk beschermingsniveau geldt voor welke gebruiksfunctie;
 • Artikel 3.2. Geluid van buiten.
  Regeling van de minimale geluidwering van de gevel bij nieuwbouw voor de aangewezen gebruiksfuncties;
 • Artikel 3.3. Industrie-, weg- of spoorweglawaai.
  Regeling van de geluidwering van de gevel bij nieuwbouw voor industrie-, weg- of spoorweglawaai in situaties dat er een besluit hogere waarden is genomen volgens de Wet geluidhinder of de Tracéwet;
 • Artikel 3.4. Luchtvaartlawaai.
  Regeling van de geluidwering van de gevel bij nieuwbouw voor luchtvaartlawaai in een beperkingengebied of Ke-geluidzone van de Wet luchtvaart.
 • Artikel 3.5 Verbouw.
  Regeling van de eisen aan de geluidwering van de gevel bij gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk in situaties waarbij artikel 3.2 t/m 3.4 van toepassing is;
 • Artikel 3.6 Tijdelijke bouw.
  Dit artikel regelt de eisen aan de geluidwering van de gevel bij een tijdelijk bouwwerk in situaties waarbij artikel 3.2 t/m 3.4 van toepassing is.

Afdeling 3.1 stelt eisen aan een beperkt aantal gebruiksfuncties. Voor deze aangewezen gebruiksfuncties gelden verschillende eisen voor nieuwbouw, verbouw en tijdelijke bouw.