4.2 NEN-EN-ISO 717-1:2013

Geluidwering in gebouwen - Akoestiek - Eengetal-aanduiding voor de geluidisolatie in gebouwen en van bouwelementen als muren, vloeren, deuren en ramen. Deze norm houdt rekening met verschillende geluidspectra van verschillende geluidsbronnen die zowel in het gebouw als buiten het gebouw bevinden zoals verkeerslawaai - Deel 1: Luchtgeluidisolatie