5.1 Het Bouwbesluit 2012 en energiezuinigheid

 

In hoofdstuk 5 beschrijft het Bouwbesluit de bouwvoorschriften ten aanzien van energiezuinigheid, milieu en nieuwbouw. Sinds 1995 zijn minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe gebouwen opgenomen in het Bouwbesluit. Gaandeweg zijn deze eisen aangescherpt. Nieuwe aanscherpingsrondes zullen volgen met het oog op energieneutrale nieuwbouw in de nabije toekomst. Energiezuinigheid van gebouwen begint bij goede schilisolatie. Daarvoor zijn ook eisen opgenomen in het Bouwbesluit 2012 dat op 1 april 2012 in werking is getreden.