5.2 NEN 7120 - EPG Energieprestatie van gebouwen

 

Nieuw in het Bouwbesluit en reeds in 2012 van kracht gegaan, is de bepalingsmethode voor de Energieprestatie van gebouwen, de zg. EPG. Deze norm is gepubliceerd als NEN 7120 en moet voor nieuwbouw gebruikt worden vanaf 1 juli 2012.

De EPC (energieprestatiecoëfficiënt) is de maatstaf voor de energieprestatie en wordt  uitgedrukt in een grenswaarde voor de energieprestatiecoëfficiënt. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw.
Vanaf 1 januari 2011 is de norm EPC ≤ 0,6.  Daarmee voldoet Nederland aan de herziene Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD).
Verdere aanscherping is nodig, want vanaf eind 2020 moeten alle nieuwe gebouwen bijna-energieneutraal gebouwd worden. Nieuwe overheidsgebouwen moeten volgens de herziene EPBD al vanaf eind 2018 bijna-energieneutraal gebouwd worden.

Door de ‘schil’ van een gebouw goed te isoleren, voorkom je veel warmteverlies. De energiezuinigheid van een woning begint dan ook met goede isolatie van dak, vloer, gevel en ramen.