5.5 EPC berekening

Voor het bepalen van de EPC worden ramen, dus het glas én het kozijn, als één geheel beoordeeld. De warmte-isolatie van ramen (Uw) is afhankelijk van:

  • Glaskwaliteit – Ug
  • Kozijnmateriaal – Uf
  • Oppervlakteverhouding – A-kozijn/A-glas=f-kozijn
  • Randlengte van de beglazing.

Bij de EPC-berekening dient ook rekening gehouden te worden met de gratis zonnebenutting. Deze is afhankelijk van de zondoorlatingsfactor van het glas (g-waarde), het glasoppervlak en de oriëntatie van de gevel.

Onder HR-glas verstaat men beter thermisch isolerend glas met een minimale lichtdoorlatingscoëfficiënt (Tl) van 70% en een maximale Ug-waarde van,

  • 2,00 W/m2.K – HR-glas
  • 1,6 W/m2.K – HR+-glas
  • 1,2 W/m2.K – HR++-glas