6.1 Het Bouwbesluit

 

In het Bouwbesluit 2012 is ook een nieuwe milieuparagraaf toegevoegd voor de vergunningverlening en handhaving in Nederland. Dit artikel heeft tot doel de schadelijke effecten van gebouwen voor het milieu te beperken door te sturen op het duurzaamheidsgehalte van woningen, woongebouwen en kantoorgebouwen.
De toe te passen afzonderlijke bouwmaterialen in het te bouwen bouwwerk dienen zodanig te zijn  dat de belasting van het milieu wordt beperkt.

Vanaf 1 januari 2013 is voor de aanvraag van een omgevingsvergunning is voor kantoren groter dan 100m2 en woongebouwen een berekening van de Milieuprestatie vereist.