6.2 Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen

 

De milieuprestatie van een gebouw geeft de milieueffecten aan over de gehele levenscyclus van een gebouw, bouwwerk of bouwdelen. Die prestatie kan worden bepaald met behulp van de ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’, in combinatie met de Nationale Milieu Database. De methode bevat regels voor het berekenen van de milieuprestatie van een compleet bouwwerk. Dit gebeurt op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het bouwwerk is opgebouwd.
De bepaling van de milieueffecten van een gebouw kent een prestatiegerichte opzet. Dit betekent dat de bepaling geen producten of materialen voorschrijft. De opdrachtgever is vrij slimme eigen keuzes te maken wat betreft ontwerp, constructie en materiaal. De systematiek moet partijen dus stimuleren slimme keuzes te maken om een gebouw te maken waarvan de milieubelasting door materiaalgebruik minimaal is. Hiermee worden innovaties gestimuleerd. Met de nieuwe bepalingsmethode is een landelijk geharmoniseerde systematiek gecreëerd.

 

Download informatieblad  - Milieuprestatie Bouwbesluit 2012 -  (Stichting Bouwkwaliteit)

 

Voor informatie over de milieuproduct verklaringen (EPD) van de beglazingen ga naar - Duurzaam bouwen met Saint-Gobain -