7.1 CE-markering, uniformiteit op Europees niveau

Als marktleider in de productie, bewerking en distributie van vlakglas en isolatieglas in Europa, hebben Saint-Gobain Glass en GLASSOLUTIONS hun producten voorzien van de CE-markering. De CE-markering is een soort Europees productmerkteken. Aan de CE-markering is te zien dat een bouwproduct is getest of beoordeeld volgens Europese technische specificaties. En volgens de methoden in deze specificaties.

Met de CE-markering van de producten verklaren de bedrijven dat deze producten voldoen aan de Europese richtlijnen.

Per 1 juli 2013 dienen producten met een CE-markering  een prestatieverklaring te hebben. Dit staat in de Verordening bouwproducten.