7.2 Prestatieverklaring bouwproducten - DoP (Declaration of Performance)

In een prestatieverklaring moet staan hoe een bouwproduct presteert op:

  • de essentiële kenmerken van het product (ofwel producteigenschappen);
  • de mogelijke toepassingen in een bouwwerk.

 

De basiseisen uit de Europese regelgeving die van belang zijn voor de prestatieverklaring, zijn:

  • mechanische weerstand en stabiliteit;
  • brandveiligheid;
  • hygiëne, gezondheid en milieu;
  • veiligheid en toegankelijkheid bij gebruik;
  • bescherming tegen geluidshinder;
  • energiebesparing en warmtebehoud;
  • duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen.