8. Productnormen glas

Volgens de Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulations -  CPR) dienen bouwproducten volgens de geharmoniseerde Europese Productnormen en de daarin aangewezen testnormen wordt beproefd

Europese productnormen voor vlakglas:

  • Floatglas - NEN-EN 572

  • Gecoat glas - NEN-EN 1096

  • Gelaagd glas en gelaagd veiligheidsglas - NEN-EN ISO 12543 deel 6

  • Isolatieglas - NEN-EN 1279

Deze productnormen worden ook wel gehanteerd voor de beoordeling van glas bij oplevering. In deze productnormen staan namelijk onder andere de toleranties van visuele fouten in het product zoals krassen en haarkrassen.
De meest voorkomende situatie betreft het beoordelen van krassen in isolatieglas aan de buitenzijde van het glas.

Voor het beoordelen van de visuele kwaliteit van isolatieglas moeten altijd de afzonderlijke glassoorten van de isolerende samenstelling worden beoor­deeld. De Europese productnorm voor isolatieglas, verwijst hiervoor naar de normen voor de afzonderlijke glassoorten, zoals floatglas, gelaagd glas en gecoat glas.


Voor meer informatie zie ook - Eigenschappen van glas -