9. Beglazingseisen

NPR 3577:2011  Beglazen

 

Deze Nederlandse praktijkrichtlijn geeft aanwijzingen voor de wijze waarop kan worden voldaan aan de functionele eisen voor de beglazing van kozijnen, ramen en deuren in buitengevels, die gesteld zijn in NEN 3576. In deze praktijkrichtlijn zijn tevens richtlijnen ten aanzien van de kwaliteit en de verwerking opgenomen op het gebied van de toe te passen materialen. Deze praktijkrichtlijn is bedoeld te worden toegepast op het beglazen van gebouwen in nieuwe en bestaande kozijnen, ramen en deuren van hout, metaal of kunststof met verticaal geplaatste, aan vier zijden opgelegde, rondom in de sponning gevatte ruiten, met een oppervlakte van maximaal 5 m2 per ruit.

 

De laatste versie van de NPR 3577 ‘Beglazen van gebouwen’ dateert uit 2008. Inhoudelijk zijn er met de komst van de herziene NPR 3577:2011 weinig grote wijzigingen, echter het grootste commentaar op de drie jaar oude versie was dat die ‘lastig’ te lezen was. De nieuwe NPR 3577 heeft een betere ‘leesbaarheid’ en neemt meteen een aantal kleine wijzingen mee, die naar aanleiding van de versie uit 2008 als commentaar zijn binnengekomen.

 

Download:

Uitleg NPR 3577 van het Kenniscentrum Glas, met detailtekeningen van

·         vast deel buitenbeglazing;

·         vast deel binnenbeglazing;

·         draaiend deel -  binnenbeglazing;

·         roosterdetail draaiend- en vast deel.

Voor meer informatie zie ook - Glas plaatsen volgens de NPR3577 -